เนื้อหาล่าสุด

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่... https://goo.gl/wL2b1i * โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ...

ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านจัดส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ...

เรื่อง “Food Security in the World of Natural Resource Scarcity: The Role of Technology”  โดย Dr. Mark W. Rosegrant จาก International Food Policy Research institute (IFPRI), USA วันที่ ...