เนื้อหาล่าสุด
15th Dec

2016

ประชาสัมพันธ์ – การประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

banner_waterpolicyforum

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่... https://goo.gl/wL2b1i

* โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
**สำหรับค่าเดินทาง และค่าที่พักขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
***แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม… ได้ที่ Download Attachments

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105     โทรสาร 02-126-7635
อีเมล [email protected]

 

Share This :