เนื้อหาล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 https://inventorsday.nrct.go.th

ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง Facebook Live เคหการเกษตร     /     YouTube Live เคหการเกษตร ...

ขณะนี้ ปิดรับลงทะเบียนในงานเสวนาดังกล่าวเเล้ว ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง Facebook ...

การประชุมสัมมนากรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”  ...

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเวที่เสวนาเรื่อง ...

สามารถรับชม “การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1J0OVBkDQ8jfB77ABVhkZZQ3mTzANie– ...