เนื้อหาล่าสุด
19th Jul

2022

การประชุมสัมมนากรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” 

การประชุมสัมมนากรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ” 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุม Lotus 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders

กำหนดการ

ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์
https://virtualexhibitionthailandresearchexpo2022.v-tropolis.com/

Download Attachments

Share This :