บุคลากร
รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส / ผู้ประสานงานฯ
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 114
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ [email protected]
IMG_3574ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
นักวิจัยอาวุโส / ผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 114
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ [email protected]

วรภัทรายวรภัทร  จิตรไพศาลศรี
ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ [email protected]