เนื้อหาล่าสุด
20th Sep

2022

ขอเชิญร่วมเสวนา “ตลาดคาร์บอนกับบทบาทภาคเกษตรไทย”
ขณะนี้ ปิดรับลงทะเบียนในงานเสวนาดังกล่าวเเล้ว ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง
Facebook Live เคหการเกษตร  /  YouTube Live เคหการเกษตร

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร :

กำหนดการ
– เอกสารบรรยายท่านที่ 1 คุณรองเพชร บุญช่วยดี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
– เอกสารบรรยายท่านที่ 2 รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
– เอกสารบรรยายท่านที่ 3 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สรุปรายงานเวทีเสวนา “ตลาดคาร์บอนกับบทบทภาคเกษตรไทย”

เก็บตกสรุปงานเสวนาจากสื่อต่างๆ
– https://www.kehakaset.com/newsactivities_details.php?view_item=653#view_newsactivity_detail
– https://www.prachachat.net/economy/news-1108261

 

Share This :