เนื้อหาล่าสุด
21st Nov

2022

ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนา “ชีวิตดี อนาคตปัง ด้วยพลังป่าเศรษฐกิจ”
ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง
Facebook Live เคหการเกษตร     /     YouTube Live เคหการเกษตร
สรปประเด็นงานเสวนาฯ จากข่าวสารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คลิก
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร :

เอกสารบรรยายท่านที่ 1 พลิกพื้นป่าด้วยพันธบัตร-รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
เอกสารบรรยายท่านที่ 2 ชีวิตดี อนาคตปัง ด้วยพลังป่าเศรษฐกิจ-รศ.ดร.สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน
หนังสือ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้”
สรุปรายงานเวทีเสวนา

Download Attachments

Share This :