เนื้อหาล่าสุด
25th Jan

2016

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

*****ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย” ได้  ที่นี่ (ประชาสัมพันธ์เมื่อ 25 เมษายน 2560)*****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์            สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)
โทร. 02-126-7632 ต่อ 114        โทรสาร 02-126-7635  อีเมล์ [email protected]

คุณวรภัทร  จิตรไพศาลศรี            สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)
โทร. 02-126-7632 ต่อ 105        โทรสาร 02-126-7635  อีเมล์ [email protected]

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการได้ที่

Share This :