เนื้อหาล่าสุด
23rd Jan

2015

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เศรษฐกิจการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง(duck grazing farming)เเละการสร้างความยั่งยืนในอาชีพ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ-duck-grazing-farming

****(ปิดการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเเล้ว)****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์                    สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

โทร. 02-640-0461 ต่อ 114            โทรสาร 02-640-0465   อีเมล์ [email protected]

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการได้ที่

Share This :