เนื้อหาล่าสุด
29th May

2015

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ”การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง”

c349467072-ccd7bf6910

*****ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้  ที่นี่ (ประชาสัมพันธ์เมื่อ 29 พ.ค. 58)*****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์                    สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

โทร. 02-640-0461 ต่อ 114                โทรสาร 02-640-0465   อีเมล์ [email protected]

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการได้ที่

Download Attachments

Share This :