เนื้อหาล่าสุด
6th Jul

2018

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

***ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) จำนวน 3 ชุด
เอกสาร “รับทราบและเข้าร่วมดำเนินการโครงการวิจัย” จำนวน 1 ชุด (หากมีนักวิจัยร่วม หรือที่ปรึกษาในโครงการ)
พร้อมข้อมูลที่บรรจุไฟล์ข้างต้นใน CD 1 ชุด     โดย สามารถโหลดเเบบฟอร์ม เเละรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง (ประชาสัมพันธ์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์    โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 114  E-mail: [email protected]
คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี     โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105  E-mail: [email protected]

Share This :