เนื้อหาล่าสุด
29th Aug

2018

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 6


ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 61) / “การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 61) / “ระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ภายใต้ความตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 61) / “นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้”

 

 

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 61)
  จดหมายข่าวเรื่อง “การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ”
  File size: 251 KB Downloads: 821
 • pdf ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 61)
  จดหมายข่าวเรื่อง “ระบบการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ภายใต้ความตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป”
  File size: 373 KB Downloads: 700
 • pdf ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 61)
  จดหมายข่าวเรื่อง "นโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรไทย: ปริทัศน์สถานภาพความรู้"
  File size: 629 KB Downloads: 629
Share This :