เนื้อหาล่าสุด
2nd Sep

2015

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 3

จดหมายข่าว ปี 3 ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 58) / “การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 58) / การประชุมวิชาการ  agri benchmark Cash Crop Conference 2015

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 58 / “พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน”

Download Attachments

 • pdf ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 58)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย"
  File size: 2 MB Downloads: 688
 • pdf ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 58)
  จดหมายข่าวเรื่อง "การประชุมวิชาการ agri benchmark Cash Crop Conference 2015"
  File size: 1 MB Downloads: 682
 • pdf ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 58)
  พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
  File size: 3 MB Downloads: 636
Share This :