เนื้อหาล่าสุด
26th Nov

2014

เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา Food Security in the World of Natural Resource Scarcity: The Role of Technology

Food Security in the World of Natural Resource

เรื่อง “Food Security in the World of Natural Resource Scarcity: The Role of Technology”  โดย Dr. Mark W. Rosegrant จาก International Food Policy Research institute (IFPRI), USA

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

Download Attachments

Share This :