เนื้อหาล่าสุด
8th Oct

2014

เวทีสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคต”

banner 

*****ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอของวิทยากรได้  ที่นี่ (ประชาสัมพันธ์เมื่อ 20 ต.ค. 57)*****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์                    สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.)

โทร. 02-640-0461 ต่อ 114            โทรสาร 02-640-0465   อีเมล์ [email protected]

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและกำหนดการได้ที่

Download Attachments

Share This :