เนื้อหาล่าสุด
18th Aug

2021

เวทีนำเสนอผลการศึกษา “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

ผลการศึกษา “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์

https://drive.google.com/…/1fwHGOn1vNuydN12ryQX…/view…
https://www.thansettakij.com/economy/493672

Share This :