เนื้อหาล่าสุด
1st Sep

2021

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 9

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 64) / “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 64) / “โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 64) / “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

Download Attachments

 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug2021
  โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  File size: 894 KB Downloads: 553
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#3_Sep-Dec2021_20Oct21
  การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย
  File size: 631 KB Downloads: 917
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2021_update15Mar21
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
  File size: 746 KB Downloads: 937
Share This :