เนื้อหาล่าสุด
18th Feb

2021

เวทีเสวนา เรื่อง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก”

สามารถรับชม LIVE สดย้อนหลังได้ 2 ช่อง ทางคือ

  1. ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kehakaset  “เคหการเกษตร”
  2. ผ่านช่องทาง www.facebook.com/kuradio1107    เเละสถานีวิทยุ ม.ก.  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

เวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุม เเละเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1vFAVfGhONBJQDjzErBEGrJDYsliAoF5o/view?usp=sharing

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105 โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ [email protected]

Share This :