เนื้อหาล่าสุด
29th Oct

2020

เวทีเสวนา “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคการเกษตรไทย”

สามารถอ่านสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมได้จาก

Facebookเคหการเกษตร : https://www.facebook.com/page/113835435326765

คอลัมน์เคหการเกษตร สามแยกเกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 12 หน้าที่ 26-27: http://aws.iqnewsclip.com/Print/C-201201472030.pdf?transid=8450b9fd28f446a1b6e87274dc971b70&productname=iQNewsAlert

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105 โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ [email protected]

Share This :