เนื้อหาล่าสุด
11th Aug

2020

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 8

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 63) / “การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรไทยและมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกร ปี 2560”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 63) / “กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุกรของต่างประเทศ: เปรียบเทียบประเทศที่มีการให้นำเข้า และไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง”

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 63) / “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน”

Download Attachments

 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2020
  การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรไทยและมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกร ปี 2560
  File size: 1 MB Downloads: 1489
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug_2020
  กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุกรของต่างประเทศ: เปรียบเทียบประเทศที่มีการให้นำเข้า และไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
  File size: 1 MB Downloads: 785
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#3_Sep-Dec_2020
  File size: 1 MB Downloads: 578
Share This :