เนื้อหาล่าสุด
26th Apr

2019

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 7

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 62) / “การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ก.ค. 62) / “ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย”

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 62) / “แผนที่ผลลัพธ์กับการบริหารจัดการงานวิจัย”

Download Attachments

 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2019
  จดหมายข่าวเรื่อง "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 1,012 KB Downloads: 1494
 • pdf Rice Brochure
  โบรชัวร์ "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 2 MB Downloads: 852
 • pdf Rice Poster
  โปสเตอร์ "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 3 MB Downloads: 566
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug_2019
  จดหมายข่าวเรื่อง "ส่องอนาคตตลาดทุเรียนส่งออกไทย"
  File size: 663 KB Downloads: 1831
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#3_Sep-Dec_2019
  จดหมายข่าวเรื่อง “แผนที่ผลลัพธ์กับการบริหารจัดการงานวิจัย”
  File size: 854 KB Downloads: 685
Share This :