บุคลากร
รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์
นักวิชาการอาวุโส / ผู้ประสานงานฯ
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 114
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ somporn@knit.or.th
IMG_3574ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
นักวิจัยอาวุโส / ผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 114
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ piyatat@knit.or.th

วรภัทรายวรภัทร  จิตรไพศาลศรี
ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล์ worapat@knit.or.th