เนื้อหาล่าสุด
18th Feb

2021

เชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “กัญชา พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย: โอกาสและทางเลือก”

ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนา “กัญชา” พืชเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางการเเพทย์ของไทย: โอกาสเเละทางเลือก เป็นจำนวนมาก

ทางผู้จัดงานฯ ขอปิดการรับลงทะเบียน ตั้งเเต่บัดนี้ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/Lvm8iMZpGD2wnrrv8
หรือ scan QR Code (ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนด)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105 โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th

Download Attachments

Share This :