เนื้อหาล่าสุด
29th Oct

2020

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนา “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะของภาคการเกษตรไทย”

ขณะนี้ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัด  “ขอปิดการรับลงทะเบียน”

โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ youtube และ website: kehakaset (ประมาณต้นเดือน ธ.ค. 63)

ต้องขออภัยผู้ที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciQ5PR6Ypai1LQ1ePWhz_HimEyEtvMPu4wsvy5Kl1kXIUnCA/viewform?usp=sf_link
หรือ scan QR Code (ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนด)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี สถาบันคลังสมองของชาติ โทร. 02-126-7632 ถึง 4 ต่อ 105 โทรสาร 02-126-7635 อีเมล์ worapat@knit.or.th

Share This :