เนื้อหาล่าสุด
11th Aug

2020

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 8

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 63) / “การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรไทยและมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกร ปี 2560”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 63) / “กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุกรของต่างประเทศ: เปรียบเทียบประเทศที่มีการให้นำเข้า และไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง”

Download Attachments

  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2020
    การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสุกรไทยและมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมสุกร ปี 2560
    File size: 1 MB Downloads: 115
  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug_2020
    กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสุกรของต่างประเทศ: เปรียบเทียบประเทศที่มีการให้นำเข้า และไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
    File size: 1 MB Downloads: 62
Share This :