เนื้อหาล่าสุด
26th Apr

2019

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 7

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 62) / “การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

Download Attachments

 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2019
  จดหมายข่าวเรื่อง "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 1,012 KB Downloads: 64
 • pdf Rice Brochure
  โบรชัวร์ "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 2 MB Downloads: 51
 • pdf Rice Poster
  โปสเตอร์ "การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
  File size: 3 MB Downloads: 67
Share This :